Kontakt

sídlo:
Banskobystrická 157
621 00 Brno

tel: +420 513 034 787
mobil: + 420 605 400 240

e-mail: info@advokat-lahoda.cz

IČ: 72 01 58 02
DIČ: CZ7909263846


  • korporátní právo (zakládání, změny, zrušení společností, změny v orgánech společnosti, valné hromady apod.), včetně zastupování před obchodním rejstříkem
  • příprava a připomínkování smluv
  • vyřizování sporné agendy (zastupování klientů před soudem ve sporech z obchodně závazkových vztahů) – zejména vymáhání pohledávek
  • zastupování v insolvenčním řízení (příprava a podání insolvenčního návrhu, přihlášek pohledávek, obrana proti insolvenčnímu návrhu, incidenční spory apod.)