Kontakt

sídlo:
Banskobystrická 157
621 00 Brno

tel: +420 513 034 787
mobil: + 420 605 400 240

e-mail: info@advokat-lahoda.cz

IČ: 72 01 58 02
DIČ: CZ7909263846


  • sepisování smluv (nájemní smlouvy, kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce)
  • kompletní poradenský servis ve věcech převodu nemovitostí, zastupování před katastrálním úřadem
  • poradenství ve věcech nájmu bytu, společného nájmu bytu manžely, skončení nájmu bytu
  • poradenství ve věci vymáhání pohledávek (smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, smlouvy o zajišťovacím převodu práva apod., žaloby na zaplacení pohledávky)
  • poradenství ve věcech rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů
  • vyřizování sporné i nesporné agendy (zastupování klientů před soudem v civilním řízení)