Kontakt

sídlo:
Banskobystrická 157
621 00 Brno

tel: +420 513 034 787
mobil: + 420 605 400 240

e-mail: info@advokat-lahoda.cz

IČ: 72 01 58 02
DIČ: CZ7909263846


Mimosmluvní odměna

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Smluvní odměna

Odměna za poskytnuté právní služby je obvykle určována dohodou mezi advokátem a klientem (smluvní odměna), a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Odměna může být sjednána jako:

 • Odměna hodinová
  Celková odměna je násobkem sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených advokátem při výkonu právní služby. Hodinová sazba činí obvykle částku od 1.000,- Kč/hod, v závislosti na druhu, náročnosti a rychlosti poskytování právních služeb a také s přihlédnutím k délce a rozsahu spolupráce s klientem.
 • Odměna za úkon
  Odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu (např. sepsání žaloby, smlouvy atd.)
 • Paušální odměna
  Odměna je stanovena pevnou paušální částkou za opakující se časové období, zpravidla měsíc. Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby. Zároveň jsou v případě paušální platby vzhledem k předpokládané dlouhodobosti spolupráce klientům vždy poskytnuty výhodnější (zejména cenové) podmínky.
 • Pevně stanovená odměna
  Odměna je stanovena pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.
 • Podílová odměna
  Odměna je určena v závislosti na výsledku sporu. (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).
Uschovávaná částka
Odměna advokáta
0-500.000,-Kč 3.500,-Kč
přes 500.000,- Kč až 1.000.000,- Kč 4.500,-Kč
přes 1.000.000,-Kč až 5.000.000,- Kč 5.500,-Kč
přes 5.000.000,-Kč smluvní odměna

Cenné papíry a jiné cennosti smluvní odměna

Při trvalejší spolupráci je možno dohodnout odměnu za úschovu individuálně.

Odměna je vždy přiměřená nárokům klienta a vždy stanovena vzájemnou dohodou, která předchází samotnému poskytování právních služeb.

První porada s advokátem, kdy je klientem pouze předestřen důvod návštěvy a podstata požadované právní pomoci, je advokátem poskytována bezplatně.

Pokud máte dotaz ohledně ceny za advokátní služby, kontaktujte nás pro konkrétní řešení.